ellada poleitai

Η γενοκτονία ( γένος + κτείνω = φονεύω ) είναι από το 1949 όρος διεθνής ( genocide ) και δηλώνει την εξόντωση, εκτοπισμό γένους, έθνους, φυλής ή ομάδας πληθυσμού. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης 96 (1) του 1949 του ΟΗΕ για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, που η Ελλάδα υπέγραψε το 1949 και επικύρωσε στις 6/12/1954:

«… ως γενοκτονία νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρω

πράξεων, ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής,φυλετικής ή θρησκευτικής, ως τοιαύτης :

α) Φόνος των μελών της ομάδος.

β) Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητος των μελών της ομάδος.

γ) Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδος εις συνθήκας διαβιώσεως δυναμένας να επιφέρωσιν την πλήρη ή την μερικήν σωματικήν καταστροφήν αυτής.

δ) Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεως εις τους κόλπους ωρισμένης

ομάδος.

ε) Αναγκαστική μεταφορά παίδων μιας ομάδος εις ετέραν ομάδα

      Η γενοκτονία δε συντελείται κατ’ ανάγκη και μόνο με σφαγή πληθυσμών ή με πόλεμο.  Χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι και μέθοδοι που σκοπό έχουν να πιέσουν το πληθυσμό, να τον ελέγξουν, να τον  εξαθλιώσουν και να τον οδηγήσουν σε αναγκαστική παραίτηση από τα δικαιώματά τους.

    Γενοκτονία  μπορεί να συντελεστεί με βιολογικό πόλεμο είτε με διασπορά ιών, είτε με απαγόρευση καλλιεργειών ντόπιων ποικιλιών και χρήσης ντόπιων σπόρων που οδηγεί στην τροφική εξάρτηση  και στο επόμενο βήμα στην πείνα.

   Μπορεί να είναι πολιτισμική ή θρησκευτική γενοκτονία με καταστροφή στοιχείων πολιτισμού, απαγόρευση χρήσης γλώσσας, αλλοίωση της ιστορίας που οδηγεί στην λήθη του πολιτισμού, της ιστορίας ή του θρησκευτικού συναισθήματος και συνεπώς στη λήθη της ταυτότητας του ατόμου. Κι ένα άτομο με έλλειψη συνείδησης της ταυτότητάς του εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί, να ελεγχθεί και να ενταχθεί σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

   Τρόπος γενοκτονίας, εκπατρισμού και εκτοπισμού με αρπαγή περιουσίας είναι και η υπερφορολόγηση. Την εφάρμοσε ο Στάλιν στους αγρότες όταν ήθελε να εκτοπίσει εθνότητες και πληθυσμούς, να αλλοιώσει την εθνική τους συνείδηση και να τους ελέγξει. Ο Χίτλερ στους Εβραίους και οι Τούρκοι στους Αρμένιους, στους Έλληνες του Πόντου και της Πόλης.

   Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του για την γενοκτονία των Ποντίων στις 10/05/2010 αναφέρει την υπερφορολόγηση ως μέθοδο γενοκτονίας:

«Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού αποτελεί ένα από τα στυγερότερα εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας κι ένα θανάσιμο πλήγμα σ’ ένα πανάρχαιο και πολύτιμο κομμάτι του Έθνους μου. Οικονομικός στραγγαλισμός μέσω της φορολογίας, επιτάξεις, ληστρική αναρχία …  ήταν οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν.»

   Επίσης στο άρθρο 1 της παραπάνω  σύμβασης του ΟΗΕ αναφέρεται:

«Τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιβεβαιούν ότι η γενοκτονία, συντελουμένη είτε εν καιρώ ειρήνης είτε εν καιρώ πολέμου, τυγχάνει έγκλημα διεθνούς δικαίου και αναλαμβάνουν την

υποχρέωσιν να προλαμβάνουν και να τιμωρούν αυτό.»

  Στο άρθρο 3 :

Θα τιμωρούνται αι ακόλουθοι πράξεις:

α) Η γενοκτονία.

β) Η συνεννόησις προς διενέργειαν γενοκτονίας.

γ) Η άμεσος και δημοσία προτροπή προς διενέργειαν γενοκτονίας.

δ) Η απόπειρα γενοκτονίας.

ε) Η συνεργία εις την γενοκτονίαν.

   Στο άρθρο 4:

Τα άτομα τα διενεργήσαντα γενοκτονίαν ή μίαν οιανδήποτε εκ των άλλων πράξεων των απαριθμουμένων εις το άρθρον 3ον θα τιμωρούνται είτε είναι κυβερνώντες, είτε υπάλληλοι, είτε ιδιώται.

Όταν σήμερα στην Ελλάδα πάνω από 6000 πολίτες οδηγήθηκαν σε αυτοκτονία λόγω αδυναμίας πληρωμής των υποχρεώσεών τους είτε σε χρέη στην εφορία ( υπερφορολόγηση) είτε σε δάνεια σε τράπεζες

( μέθοδος δανεισμού και υποθήκευσης περιούσιας).

   Όταν χιλιάδες πολίτες οδηγήθηκαν σε πτώχευση επειδή οι επιχειρήσεις τους έκλεισαν.

    Όταν χιλιάδες πολίτες είδαν το βιοτικό τους επίπεδο να αλλάζει δραματικά λόγω μείωσης του μισθού τους.

   Όταν χιλιάδες πολίτες διώκονται με απόλυση από την εργασία τους με πρόσχημα τη θυσία τους να σωθεί η χώρα.

   Όταν χιλιάδες πολίτες οδηγήθηκαν, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, σε συνθήκες που μπορεί να φέρουν πλήρη ή μερική καταστροφή  σωματικής ή ψυχολογικής τους ακεραιότητας.

   Όταν χιλιάδες νέων έχουν εκπατριστεί λόγω συνθηκών που άλλοι επέβαλλαν.

   Όταν πάνω από 3000 παιδιά, μικρά του δημοτικού, εκπατρίστηκαν επειδή οι  οικογένειές τους δεν άντεξαν τις επιβαλλόμενες οικονομικές  συνθήκες.

   Όταν χιλιάδες πολίτες αναγκάζονται να ξεπουλήσουν την περιουσία  τους όσο - όσο και μάλιστα σε ξένους ( Ρώσους, Άγγλους. Γερμανούς) για να ανταποκριθούν στα παράνομα και αντισυνταγματικά χαράτσια και κεφαλικούς φόρους που τους επιβλήθηκαν βίαια.

   Όταν εκατοντάδες  μορφωμένοι νέοι ειναι άνεργοι και χωρίς προοπτική.

   Όταν εκατοντάδες πολίτες περιφέρονται άστεγοι και εκτίθενται σε κίνδυνο.

   Όταν ένας ολόκληρος λαός οδηγήθηκε σε εξαθλίωση και οικονομικό στραγγαλισμό.

   Όταν τεράστια περιουσία του δημοσίου, (το Ελληνικό, η Βουλιαγμένη, ο ΟΠΑΠ, δημόσιοι δρόμοι, λιμάνια) έχουν ξεπουληθεί σε ξένα συμφέροντα και οι ντόπιοι άρχοντες επαίρονται για επενδύσεις από ξένους και οι μισθοφόροι δημοσιογράφοι – παπαγαλάκια – το ανακοινώνουν περιχαρείς από τα μέσα ενημέρωσης.

  Όταν η ιστορία στρογγυλεύεται κι αυτοί που την στρογγυλεύουν επιβραβεύονται με αξιώματα και διορισμούς σε επιτροπές και αμφίβολους μέχρι ύποπτους για το σκοπό ιδρύσεώς τους οργανισμούς ή βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης ( βουλή) που μπορούν να υπογράφουν αποφάσεις που υπονομεύουν την ιστορία της πατρίδας.

   Δεν είναι όλα αυτά πράξη… ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής,φυλετικής ή θρησκευτικής, και δεν επιφέρει τουλάχιστον … Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητος των μελών της ομάδος;

   Δε χρειάζεται λοιπόν να προσθέσουμε κι άλλα. Γίνεται αντιληπτό ότι σε βάρος των Ελλήνων γίνεται συστηματική και καλά οργανωμένη γενοκτονία.

    Και η γενοκτονία δε γίνεται χωρίς λόγο. Αποβλέπει στην επιβολή όρων για οικονομικά οφέλη και κατάκτηση εδαφών.

   Και ποιοι είναι οι εκτελεστές είναι εύκολο να το αντιληφθούμε. Είναι όλοι αυτοί που υπέγραψαν συμφωνίες και συμβάσεις (αφού πρώτα φρόντισαν να νομοθετήσουν έτσι ώστε να προστατεύονται, ασυλία παραγραφές κ.λ.π)  πήραν μέτρα – και εξακολουθούν να παίρνουν - ψήφισαν, ακολούθησαν οδηγίες, εφάρμοσαν μεθόδους που τους υπέδειξαν ξένοι και επέβαλλαν στους Έλληνες πολίτες τέτοιες συνθήκες εξαθλίωσης.

   Κι ακόμη αυτοί που υπέγραφαν το στραγγαλισμό της χώρας, το ξεπούλημα της περιουσίας του Ελληνικού λαού, την άνευ όρων παραχώρηση της Ελλάδας στον έλεγχο ξένων δυνάμεων και ιδιαίτερα στους Γερμανούς είναι πράγματι Έλληνες πολίτες! Και ποιος τους έδωσε το δικαίωμα αυτό; Και η εκτελεστική εξουσία στην Ελλάδα δεν υπάρχει, φαίνεται εκ του αποτελέσματος, η δικαστική εξουσία που είναι άριστη μήπως θα πρέπει να επέμβει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ και να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες και κατ’ επέκταση το Ελληνικό έθνος;

                                                              Δήμος Μαγκλάρας

Άρθρον V.-

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν να θεσπίσουν συμ

-

φώνως προς τα οικεία αυτών Συντάγματα, τα απαιτούμενα νομοθετικά μέτρα προς εξασφάλισιν

της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως και δή να προνοήσουν περί αποτελε

-

σματικών ποινικών κυρώσεων έναντι των προσώπων των ενεχομένων εις το έγκλημα της γενοκτο

-

νίας ή εις μίαν οιανδήποτε εκ

των πράξεων των απαριθμουμένων εις το άρθρον 3ον.

Άρθρον VI.-

Τα πρόσωπα άτινα κατηγορούνται δια γενοκτονίαν ή δια μίαν οιανδήποτε εκ

των πράξεων των απαριθμουμένων εις το άρθρον 3ον θα προσάγωνται ενώπιον των αρμοδίων δι

-

καστηρίων του Κράτους επί του εδάφους του οποίου η πράξις συνετελέσθη, ή ενώπιον Διεθνούς

Ποινικού Δικαστηρίου καθισταμένου αρμοδίου δια εκείνα εκ των Συμβαλλομένων Μερών άτινα

θα έχουν αναγνωρίση την δικαιοδοσίαν αυτού.

distomo1402040308Στις 10 Ιουνίου του 1944 επί τρεις μέρες οι Γερμανοί έσφαζαν τους κατοίκους στο Δίστομο επειδή θεωρήθηκε ότι βοηθούσαν τους αντάρτες.

Γράφει ο Σουηδός Στούρε Λιννέρ , ο επί κεφαλής του διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, στο βιβλίο του « Η Οδύσσειά μου »:  Σε κάθε δέντρο, κατά μήκος του δρόμου και για εκατοντάδες μέτρα κρέμονταν ανθρώπινα σώματα σταθεροποιημένα με ξιφολόγχες, κάποια ήταν ακόμη ζωντανά . 

    Αυτοί είναι οι Γερμανοί, που παρά τα χαμόγελα και τις δηλώσεις περί ειρήνης στις φιέστες για την επέτειο στη Νορμανδία, δεν επιδιώκουν παρά να ορίζουν και πάλι τα πράγματα στην Ευρώπη με πρώτο θύμα τους την Ελλάδα, επιβάλλοντας οικονομική κατοχή και ασκώντας αφόρητη ψυχολογική πίεση στους Έλληνες.

 Η ιστορία διδάσκει, αρκεί να μην ξεχνάμε.

konΤο δε την πόλιν σοι δούναι, ουτ' εμόν εστιν ουτ' άλλου των κατοικούντων εν ταύτη κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα ζωής ημών.

2 2

Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,

 Με δύο εκατομμύρια ανέργους, με επίπεδο ζωής κάτω από τα όρια της φτώχειας, με χιλιάδες αστέγους, με ασθενείς που πεθαίνουν γιατί δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν φάρμακα, με χιλιάδες παιδιά που λιποθυμούν από συμπτώματα ασιτίας, με χιλιάδες οικογένειες που θρηνούν αυτοκτονίες προσφιλών τους προσώπων λόγω οικονομικής απελπισίας, δεν μου βγαίνει να ευχηθώ καλές και χαρούμενες εορτές, το θεωρώ απάνθρωπη υποκρισία.

Όμως,

όπως ο Θεάνθρωπος νίκησε τον θάνατο μετά τον Γολγοθά του,

εύχομαι

το αναστάσιμο πολυδιάστατο μήνυμά μου, να οπλίσει με δύναμη ψυχής τον σκληρά δοκιμαζόμενο Λαό για να αποτολμήσει μέσα από τον Γολγοθά του την δική του Ανάσταση, ανάσταση Λαού και Έθνους.

Γεώργιος Κλειδέρης

Αντιστράτηγος ΕΛ-ΑΣ ε.α.

Πρόεδρος Κινήματος Εθνικολαϊκής Συσπείρωσης

images

Φαίνεται ότι τώρα έρχονται τα χειρότερα.

   Και οι ξύπνιοι θέλουν να αφήσουν την κατακρεουργημένη Ελλαδίτσα και ζητούν, με τη βοήθεια των εξαθλιωμένων Ελλήνων πολιτών, να μεταναστεύσουν στα βόρεια … κράτη για μια άνετη ζωή και χωρίς  τύψεις αφού θα είναι μακριά από τις ζοφερές εικόνες που αντικρίζει κανείς στους δρόμους της Αθήνας και των άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας.

  Και γιατί όχι αφού τους δίνετε η ευκαιρία να αρπάξουν το βόδι απ’ τα κέρατα και για πέντε  τουλάχιστον χρόνια να έχουν εξασφαλισμένη στέγη, τροφή και ένα εικοσάρικο euro το μήνα στην τσέπη;

   Παίζουν το παιχνίδι : «ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΊΑ» και κάποιοι από αυτούς θα γυρίσουν …αν επιστρέψουν … σε πέντε χρόνια με ένα εκατομμυριάκι στην τσέπη   κι έχει ο Θεός.

  Κι εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς … μα τι πρέπει να γίνει, δε θα πρέπει να στείλουμε ευρωβουλευτές στην κρεατομηχανή των λαών, την ευρωβουλή; 

  Η συνέχεια στο επόμενο …

Δήμος Μαγκλάρας

Eugenie Goren Scylla and Charybdis 2006Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να φέρουμε στη μνήμη μας κάποια γεγονότα που ίσως σηματοδοτούν την αρχή της οικονομικής κατάρρευσης.

  Δεν είναι πολύ μακριά το 1981 που άρχισε το χρονικό εξουσίας του ΠΑΣΟΚ.

Τα συνθήματα πριν τις εκλογές: ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο

Δεύθυνση

Κάνιγγος 23, 6ος όροφος

Τηλ: 210 38 22 243
Fax: 210-3822224
Κιν: 6972 26 84 14
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web: www.kiesy.gr