Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΚΙΕΣΥ μετά και από σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κινήματος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
την εκ βάθρων ανασυγκρότηση του Κινήματος. Ως εκ τούτου από σήμερα αίρονται οι λειτουργίες των κομματικών οργάνων και επιτροπών .
Μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανασυγκρότησης του Κινήματος, το ΚΙΕΣΥ θα εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από τον ΠΡΟΕΔΡΟ.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επικεφαλής και τα μέλη των κομματικών οργάνων, στα ιδρυτικά και μη μέλη καθώς και σε όσους συμπαραστάθηκαν στην ευγενή προσπάθεια συγκρότησης ενός ενιαίου Λαϊκού Πατριωτικού Μετώπου.

Αθήνα 17 Ιουνίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Γεώργιος Δ. Κλειδέρης