Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙ.Ε.ΣΥ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ ΣΤΟ SUPER B