Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙ.Ε.ΣΥ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ ΣΤΟ SBC 24/10/2016