Δελτίο Τύπου

θέμα: Ανάθεση καθηκόντων οργάνων Κινήματος
 

Με απόφαση του προέδρου του ΚΙ.Ε.ΣΥ. ορίζονται:

1/ Γενικός Διευθυντής του Κινήματος ο κος Σπυρίδων Σταματόπουλος με καθήκοντα όπως ορίζει το καταστατικό αυτού(τηλ. επικοιν. 6972268414)
2/ Εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας η κα Αικατερίνη Μαγκανιά.